Kanał informacyjny (RSS) konińskiej Delegatury KBW

Niedziela 13 października 2019
12:56

Komunikaty i informacje bieżące

Komunikaty i informacje bieżące

 

 1. Informacja z centrali KBW: liczbę uprawnionych w meldunku poprawiamy tylko gdy w takiej sytuacji gdy rozbieżności nie mieszczą się między 80% a 120% - na protokole pojawi sie wtedy ostrzeżenie!
 2.  
autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Niedziela 13 października 2019
09:56

Frekwencja 12.00 i 17.00

FREKWENCJA

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do uchwały nr 159 PKW z dnia 26.08.2019 w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania przypominamy, że

 • Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1730).
 • Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, należy ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych.
 • Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskania danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 1235 (1735), dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględnione.

 

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Sobota 12 października 2019
13:53

Kopie bezpieczeństwa - nośniki, pliki KLK

Informacje bieżące

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego Bravo-CRP i podwyższonym stopniem bezpieczeństwa systemu, uprzejmie przypominamy, w ślad za przesłanym mailem pismem Przewodniczącego PKW, że:

 • koordynator gminny przekazuje operatorom nośniki w celu zapewnienia kopii zapasowych,
 • operatorzy nagrywają na przekazane nośniki kopie danych i pliki z protokołami głosowania w obwodzie,
 • koordynator gminny przekazuje zbiorczy nośnik z plikami za całą gminę pełnomocnikowi ds. informatyki Okręgowej komisji wyborczej,
 • nośniki przekazane przez operatorów obwodowych komisji wyborczych pozostają zdeponowane u koordynatora gmnnego.

 

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Środa 9 października 2019
11:10

Poczta służbowa PKW.GOV.PL

POCZTA PKW.GOV.PL

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi atakami oraz próbami wyłudzania danych uwierzytelniających (loginów i haseł) od użytkowników poczty PKW, zaistniała konieczność pilnej zmiany haseł do skrzynek pocztowych wykorzystywanych w domenie PKW.

Informuję, że przy okazji został zmieniony interfejs domyślny użytkownika, gdyż zawiera wszystkie tłumaczenia w języku polskim.

W dniu dzisiejszym zostaną Państwo poinformowani wiadomością e-mail o konieczności zmiany hasła w ciągu 1 dnia roboczego (do 11.10.2019 r.), gdyż zostanie wdrożona procedura wymuszenia zmiany haseł do skrzynek pocztowych użytkowników poczty elektronicznej PKW – zmienione zostały dotychczas obowiązujące zasady tworzenia haseł.

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Wtorek 8 października 2019
11:37

Sprawdzanie systemu eWYBORY

system eWYBORY

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności logowania się do systemu eWybory.

Od zeszłego tygodnia system wysyła codziennie powiadomienia o nierozpatrzonych wnioskach.

W chwili obecnej w systemi oczekuje kilkaset nierozpatrzonych wniosków!

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Wtorek 8 października 2019
11:47

Test wydajnościowy systemu WOW

08.10.2019 r. TEST wydajnościowy systemu WOW

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym(wtorek, 08.10.2019 r.) w godzinach 12:00 – 14:00 zostanie przeprowadzona kolejna seria testów obciążeniowych, które mogą mieć wpływ na dostępność Systemu WOW oraz innych usług świadczonych centralnie przez KBW (m.in. Poczta elektroniczna).

Przeprowadzenie testów na funkcjonującym środowisku (w godzinach pracy Centrali i Delegatur KBW) jest konieczne w celu uzyskania wiarygodnych wyników, które umożliwią wykonanie niezbędnych analiz.

 

Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Czwartek 3 października 2019
14:34

Test

01.10.2019 r. TEST ogólnokrajowy systemu WOW

(informacje bieżące)
 

 • Frekwencja - O godz. 10.00 frekwencja została otwarta (z rzeczywistej godziny 12.00) - system działa poprawnie
   
 • Od godz. 10.45 została włączona możliwość wysyłki na serwer protokołów w ramach prowadzonego testu na platformie TESTWOW.
   
 • Oficjalny komunikat - drugiej frekwencji nie robimy.
   
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na rozbieżności w liczbie uprawnionych we wprowadzonych protokołach, system sygnalizuje błąd do poprawki.
   
 • Test zakończony sukcesem

 

TEST-u nr II nie będzie

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Środa 25 września 2019
13:46

Operator obwodowy WOW – przypisanie operatora do obwodu

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku możliwości zalogowania operatorów do systemu WOW informujemy, że zalogowanie możliwe jest tylko w przypadku przypisania obwodu do operatora przez koordynatora gminnego.

 

Jednocześnie informujemy, że zresetowanie hasła w systemie WOW nie powoduje automatycznego resetu hasła na SZKOLWOW i TESTWOW.

Baza danych WOW synchronizuje się z SZKOLWOW codziennie w godzinach nocnych.

Przeniesienie bazy danych WOW na TESTWOW zaplanowane jest na 28-29.09.2019 w związku z czym aby uniknąć kłopotów z zalogowaniem na platformie TESTWOW w dniu testu ogólnokrajowego (01.10.2019) wymagane jest aby operatorzy zalogowali się w WOW przed dniem 28.09.2019.

 

W ramach potwierdzenia informuję, że dla operatorów obwodowych nie ma konieczności wdrożenia weryfikacji dwuetapowej (2FA). Jednakże ze względów bezpieczeństwa systemu zalecane jest aby wdrożyć 2FA u wszystkich możliwych użytkowników systemu WOW z wyłączeniem operatorów w aresztach śledczych i zakładach karnych ze względu na odrębne przepisy dla tych obiektów.

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Środa 25 września 2019
12:20

Test ogólnokrajowy systemu WOW – wybory parlamentarne

Test ogólnokrajowy systemu WOW – wybory parlamentarne

Termin testu: 1 października 2019 r.

Uczestnicy testu: operatorzy obwodowych komisji wyborczych, koordynatorzy gminni/zespoły informatyczne w gminach/miastach, zespoły informatyczne delegatur KBW, Centrala Krajowego Biura Wyborczego.

 

Test będzie się odbywał na https://testwow.kbw.gov.pl

 

28-29.09.2019 r. – zostanie przeniesiona baza produkcyjna na test, by jak najwięcej rzeczywistych, uzupełnionych danych znalazło się na nim przed rozpoczęciem testu.

 

Korzystając z oprogramowania online nie trzeba przygotowywać wcześniej żadnego oprogramowania ani plików definicyjnych (klk).

 

Dla komisji bez sieci internetowej, tzw. kalkulator offline dostępny jest na stronie http://kalkulator.kbw.gov.pl/

 

Korzystanie w danym obwodzie z narzędzia offlinowego wymaga od koordynatora gminnego właściwej gminy spowodowania dostarczenia operatorowi informatycznej obsługi komisji zarówno oprogramowania offlinowego jak i zgranych bezpośrednio z systemu danych definicyjnych (klk) dla właściwego obwodu.

 

Ważnym zadaniem koordynatorów gminnych/zespołów informatycznych w gminach/miastach, przed testem, jest wprowadzenie do systemu operatorów informatycznej obsługi komisji oraz dystrybucja dla nich loginów i haseł.

 

Przewodniczący i zastępcy przewodniczących obwodowych komisji na test zostaną oznaczeni losowo przez programistów systemu, spośród członków komisji. Automatycznie też zostaną zamknięte meldunki przedwyborcze.

 

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE TESTU – 1.10 godz. 10.00.

Frekwencja

O godz. 10.00 zostanie otwarta do wprowadzenia frekwencja (ta z rzeczywistej godziny 12.00).
Proszę o wypełnienie danych w godz. 10.00-10.30. Proszę, by w tym czasie nie wprowadzać protokołów głosowania.

W sytuacji zaistnienia problemów przy wprowadzaniu frekwencji, o której mowa wyżej, ewentualna druga frekwencja (z rzeczywistej godziny 17:00) zostanie otwarta do uzupełnienia o godz. 15:00 (po zakończeniu wprowadzania protokołów obwodowych). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zakończeniu wprowadzania pierwszej frekwencji i niezwłocznie przekazana użytkownikom.

 

Protokoły obwodowe

Po uzupełnieniu pierwszej frekwencji można przystąpić do wypełniania protokołów obwodowych.

Operatorzy powinni w miarę możliwości wprowadzać dane według poniższej specyfikacji:

— liczba uprawnionych zbliżona do rzeczywistej,

­— liczba wydanych kart ok. 70-90%,

— liczba głosów ważnych ok. 99-100%,

— liczbę głosów ważnych należy rozłożyć na dwie dowolnie wybrane listy i dwóch dowolnie wybranych kandydatów w wyborach do Sejmu oraz dwóch dowolnie wybranych kandydatów w wyborach do Senatu,

Na poziomie obwodów należy szczególnie przetestować warunki arytmetyczne poprawności protokołu, błędy (blokady) oraz ostrzeżenia i poprawność wydruków.

Po wysłaniu danego protokołu koordynator gminny powinien potwierdzić go w systemie (drugi status protokołu). Zadaniem koordynatora gminnego jest potwierdzenie wszystkich protokołów w swojej gminie w wyborach do Sejmu i w wyborach do Senatu. 

 

W razie zauważonych problemów czy stwierdzonych nieprawidłowości koordynatorzy gminni powinni powiadomić o nich pełnomocnika ds. informatycznych właściwej delegatury KBW.

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Piątek 20 września 2019
15:19

System eWybory - dodatkowe informacje

Szanowni Państwo,

poniżej dodatkowe, istotne informacje w zakresie systemu e-Wybory:

 

 1. do systemu e-Wybory nie logujemy się hasłem do WOW. Do systemu e-Wybory należy ustawić oddzielne hasło, zgodnie z przesłaną instrukcją;
 2. hasła, którymi logowali się Państwo do systemu e-Wybory przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019, utraciły ważność. Należy ustawić nowe hasło zgodnie z przesłaną instrukcją (część użytkowników ma je zapisane w przeglądarce, co jest niedopuszczalne!);
 3. e-mail aktywacyjny jest wysyłany na adres RW przypisany do danej gminy. Zmiana adresu e-mail w WOW nie spowoduje, że link zostanie wysłany na nowy adres e-mail;
 4. w przypadku konieczności założenia nowego konta w systemie e-Wybory należy przesłać na adres e-mail ewybory@msz.gov.pl wniosek zawierający:
 • login użytkownika GM,
 • przypisany do użytkownika adres e-mail w domenie pkw.gov.pl (RW),
 • województwo/gmina.
autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Czwartek 19 września 2019
14:47

System eWybory

Szanowni Państwo

Od dnia wczorajszego (17.09.2019 r.) w systemie WOW dla grupy użytkowników z uprawnieniami do realizowania zadań w zakresie spisów wyborców udostępnione zostały linki do sytemu e-Wybory.

Portal dla gmin jest dostępny pod adresem: https://ewybory-gminy.msz.gov.pl.

Poniżej lista istotnych zmian, które zostały wprowadzone dla gmin w stosunku do poprzednich wyborów:

 1. równoległa praca 2 lub więcej użytkowników z jednej gminy;
 2. dodanie możliwości wskazania i przekazania wniosku do właściwej gminy;
 3. przy odrzucaniu wniosku z innego powodu istnieje możliwość dopisania komentarza, który będzie widoczny dla właściwego konsula;
 4. w historii zmian będą widoczne również dodatkowe komentarze wprowadzane przez użytkowników systemu e-Wybory z innych gmin.

Wszystkie zmiany są dodatkowo opisane w przekazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) instrukcji użytkownika, która została Państwu przekazana.

Dodatkowo informuję, że wszelkie pytania i wnioski związane kwestiami obsługi i dostępu do systemu e-Wybory należy kierować bezpośrednio do MSZ poprzez:

lub

 • kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 523 8615.

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Środa 18 września 2019
15:12

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma nr DKN-571-1/19 z dnia 10.09.2019 przypominam, że w dniu 20.09.2019 Komisarz Wyborczy w Koninie I i II dokonają powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

W związku z powyższym proszę aby w dniu 20.09.2019 do godz. 11.00 w systemie WOW zmienić funkcję przy odpowiednich osobach z kandydat na członek lub  niewylosowany.

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Poniedziałek 16 września 2019
14:57

Generowanie informacji o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach w WOW

Informujemy, że generowana w systemie WOW informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach nie uwzględnia statusu RW.

W związku z powyższym gdy osoba została zweryfikowana negatywnie w RW to jest normalnie brana pod uwagę w generowanej w systemie WOW informacji. Negatywna weryfikacja jest bowiem jedynie statusem przejściowym (może np. dotyczyć literówki w nazwisku czy też potrzeby zmiany gminy RW). Jeżeli w trybie nadzoru potwierdzamy, że osoba negatywnie zweryfikowana nie może być członkiem komisji powinniśmy jej status w systemie WOW zmienić na Błędny.

Osoby ze statusem Błędny nie są uwzględniane w informacji.

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Piątek 20 września 2019
15:27

Akty prawne, dokumenty, informacje, prezentacje

Akty prawne, dokumenty, informacje, Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

 

 

Prezentacja ze Szkolenia w dniu 11.09.2019 r.

 

  Pobierz
Kalendarz wyborczy         Treść

 

Uchwała nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Treść

 

Uchwała nr 88/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  Treść

 

Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 

  Treść

 

Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 

  Treść
     

 

 
autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: WYBORY 2019
Czwartek 5 września 2019
14:49

Adresy, linki, kontakty

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Al. 1–go Maja 7, 62–510 Konin

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 ÷ 1530


 

Nr telefonów KBW Delegatury w Koninie:                             
centrala: 63 242 47 44
Sekretariat 51
Obsługa prawna wyborów 56
Obsługa prawna wyborów 57
Obsługa prawna wyborów
58
Obsługa finansowa wyborów 55
Obsługa informatyczna wyborów 60
Komisarz Wyborczy w Koninie I 61
Komisarz Wyborczy w Koninie II 62
Faks: 63 306 79 00

 

     


Przydatne adresy i linki

 
Główny adres e-mail: konin@kbw.gov.pl
Obsługa Informatyczna kon-info@kbw.gov.pl
Serwer produkcyjny wow.kbw.gov.pl
Serwer testowy testwow.kbw.gov.pl 
KBW Delegatura w Koninie konin.kbw.gov.pl
Adres strony informacyjnej wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl
Adres kanału informacyjnego RSS it.konin.pl/wybory/

 

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: WYBORY 2019
Andrzej Kaszubowski 2018

Adres kanału RSS: http://it.konin.pl/wybory/news.rss

1